در این دسته انواع کیسه فریزر در سایزها و بسته بندی های متفاوت تقسیم بندی میشود