دستکش یکبار مصرف جعبه ای

 

دستکش یکبار مصرف 100 عددی

تعداد در کارتن : 30 جعبه

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

 

دستکش یکبار مصرف سلفونی

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

دستکش یکبار مصرف 100 عددی

تجزیه پذیر

روکش محافظ غذا-10 متری عرض 40 سانت

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

روکش محافظ غذا-10 متری

عرض 40 سانتیمتر

روکش محافظ غذا-50 متری عرض 30 سانت

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

روکش محافظ غذا-50 متری

عرض 30 سانتیمتر

روکش محافظ غذا-50 متری عرض 40 سانت

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

روکش محافظ غذا-50 متری

عرض 40 سانتیمتر

 

زیپ کیپ دوبل بزرگ 15 عددی

 

زیپ کیپ دوبل بزرگ 15 عددی

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

زیپ کیپ دوبل بزرگ 20 عددی

 

زیپ کیپ دوبل بزرگ 20 عددی

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

زیپ کیپ دوبل کوچک 30 عددی

 

 

زیپ کیپ دوبل کوچک 30 عددی

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

زیپ کیپ دوبل کوچک 30 عددی

 

زیپ کیپ دوبل متوسط 25 عددی

 

زیپ کیپ دوبل متوسط 25 عددی

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

سفره تشریفاتی عرض 120

 

سفره یکبار مصرف تشریفاتی عرض 120

تعداد سفره در هر رول : 10 عدد

تعداد در کارتن : 20 رول

سفره مجلسی کاغذی عرض 120

 

سفره یکبار مصرف مجلسی عرض 120

تعداد سفره در هر رول : 10 عدد

تعداد در کارتن : 20 رول

کاغذی

سفره نیم کیلویی خانواده عرض 100

سفره یکبار مصرف خانواده نیم کیلویی عرض 100

تعداد در کارتن : 20 رول

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

سفره یک کیلویی خانواده عرض 100

 

 

سفره یکبار مصرف خانواده یک کیلویی عرض 100

تعداد در کارتن : 12 رول

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

سفره یکبار مصرف ساده 50 متری

 

 

سفره یکبار مصرف ساده شیری 50 متری عرض 100

تعداد در کارتن : 24 رول

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

سفره یکبار مصرف طرح دار 25 متری

 

 

سفره یکبار مصرف طرحدار 25 متری عرض 100

تعداد در کارتن : 24 رول

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر

سفره یکبار مصرف طرح دار 50 متری

 

سفره یکبار مصرف طرحدار 50 متری عرض 100

تعداد در کارتن : 24 رول

تولید شده از مواد درجه یک

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

 

فویل آلومینیوم 8 متری- 25 میکرون

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

فویل آلومینیوم 8 متری 14 میکرون

عرض 45 سانتیمتر

تجزیه پذیر

فویل آلومینیوم ضخیم-50 میکرون

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

فویل آلومینیوم ضخیم 50 میکرون

تجزیه پذیر

فویل آلومینیوم نازک 25 میکرون

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

فویل آلومینیوم نازک 25 میکرون

تجزیه پذیر

کیسه زباله 3 رول بزرگ

 

کیسه زباله 3 رول بزرگ آبی

تعداد کیسه در هر رول : 30 عدد

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تجزیه پذیر

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

کیسه زباله 3 رول کوچک

 

کیسه زباله 3 رول کوچک زرد

تعداد کیسه در هر رول : 54 عدد

تعداد در کارتن : 24 جعبه

کیسه زباله 3 رول متوسط

 

کیسه زباله 3 رول متوسط سبز

تعداد کیسه در هر رول : 42 عدد

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تجزیه پذیر

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

کیسه زباله رولی ضخیم صنعتی بزرگ

 

کیسه زباله صنعتی ضخیم بزرگ

تعداد کیسه در هر رول : 40 عدد

تعداد در کارتن : 6 رول

کیسه زباله رولی ضخیم صنعتی کوچک

 

کیسه زباله صنعتی ضخیم کوچک

تعداد کیسه در هر رول : 40 عدد

تعداد در کارتن : 12 رول

کیسه زباله لندنی بزرگ

 

کیسه زباله لندنی بزرگ مشکی

تعداد کیسه در هر رول : 20 عدد

تعداد در کارتن : 20 رول

کیسه زباله لندنی کوچک

 

کیسه زباله لندنی کوچک زرد

تعداد کیسه در هر رول : 22 عدد

تعداد در کارتن : 40 رول

کیسه زباله لندنی متوسط

 

کیسه زباله لندنی متوسط سبز

تعداد کیسه در هر رول : 16 عدد

تعداد در کارتن : 40 رول

کیسه فریزر آسان مصرف 200 برگی

 

کیسه فریزر جعبه ای آسان مصرف 200 برگی

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تجزیه پذیر و آسان مصرف

کیسه فریزر بسته بندی 100 برگی

 

کیسه فریزر 100 برگی

تعداد کیسه در هر بسته : 100 عدد

تعداد در کارتن : 75 بسته

 

کیسه فریزر بسته بندی 70 برگی

 

کیسه فریزر 70 برگی

تعداد کیسه در هر بسته : 70 عدد

تعداد در کارتن : 100 بسته

 

کیسه فریزر رولی 300 عددی

 

کیسه فریزر رولی 300 عددی

تعداد در کارتن : 24 رول

تجزیه پذیر

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

کیسه فریزر رولی جعبه ای 250 برگ

 

کیسه فریزر جعبه ای 250 برگی

تعداد در کارتن : 24 جعبه

تجزیه پذیر

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

کیسه فریزر رولی ضخیم نیم کیلویی

 

کیسه فریزر رولی ضخیم نیم کیلویی

تعداد در کارتن : 20 رول

تجزیه پذیر

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

 

کیسه فریزر رولی ضخیم یک کیلویی

 

کیسه فریزر رولی ضخیم یک کیلویی

تعداد در کارتن : 12 رول

تجزیه پذیر

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

 

کیسه فریزر ضخیم جعبه ای 120 برگ

 

کیسه فریزر جعبه ای 120 برگی

تعداد در کارتن : 30 جعبه

تولید شده در شرکت آوین پلاست پارس

تجزیه پذیر